min-height

23/30: De Mououri wordt uit de oven genomenterug
Taking the cooked Mououri out of the oven.
terug