min-height

10/30: eerst de potten in de oven, dan vierenterug
At first the crocks into the oven, than celebrate.
terug